Chính sách giao nhận

- Sau khi bên cho thuê vận chuyển thiết bị tới điểm lắp đặt như trong hợp đồng thì chúng tôi sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị.

Lưu ý: Để thời gian lắp đặt và bàn giao thiết bị cho bên cho thuê quý khách vui lòng đáp ứng các yếu tố sau: có chỗ để lắp đặt thiết bị, có bàn, ghế, hệ thống điện, hệ thống wfi, mạng intenet đối với thiết bị là máy tính và laptop

-         Sau khi thiết bị đã được chúng tôi lắp đặt hoàn chỉnh, quý khách vui lòng kết hợp với kỹ thuật của công ty kiểm tra hệ thống thiết bị vận hành tốt, lúc đó hai bên sẽ làm biên bản bàn giao thiết bị.

-         Trong trường hợp quý khách cảm thấy chưa ổn quý khách yêu cầu kỹ thuật của CHO THUÊ TRỰC TUYẾN kiểm tra và hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống, bao giờ xong quý khách kiểm tra lại lần nữa.

-         Sau khi ký kết biên bản bàn giao giữa CHO THUÊ TRỰC TUYẾN với quý khách hàng. Thì trách nhiệm quản lý trong coi thiết bị thuộc quyền của quý khách hàng. Nếu mất thiết bị quý khách có trách nhiệm đền bù bằng tiền mặt tính theo giá trị của thiết bị hoặc đền bù thiết bị giống , tương đương với thiết bị đã mất.

-         Trong trường hợp quý khách đã nhận thiết bị nếu xảy ra hỏa hoạn, chảy nổ, chập điện, con trùng cắn, rách tem niêm phong…. Tại địa điểm của quý khách thì quý khách cũng phải chịu trách nhiệm nếu có tổn thất hoặc hư hòng thiết bị.

-         Trong quá trình sử dụng thiết bị do lỗi thiết bị,  quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi, Thời gian xử lý lỗi phát sinh trong quá trình thuê thiết bị ( áp dụng đối với nội thành Hà Nội) không quá 60 phút kể từ khi thông báo, nếu không xử lý chúng tôi sẽ có thiết bị tương đương thay thế cho quý khách.

-         Với những hợp đồng thuê thiết bị số lượng tối thiểu là 10 thiết bị trong thời gian từ 1 ngày đến 15 ngày chúng tôi luôn có ít nhất 1 thiết bị dự phòng và ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật trực trong thời gian quý khách sử dụng thiết bị đang thuê của công ty chúng tôi.