Chính sách ưu đãi

Đối với tất cả các khách hàng khi thuê thiết bị tại CHO THUÊ TRỰC TUYẾN sẽ được:

-Miễn phí vận chuyển quanh nội thành Hà Nội.

-Miễn phí lắp đặt thiết bị.

-Miễn phí nhân công trực ( Đối với hợp đồng có nhiều thiết bị) nhằm đảm bảo thiết bị chạy suốt trong thời gian thuê)

-Miên phí cài đặt các phần mềm free.

-Miễn phí lắp đặt mạng Lan, Wfi đối với khách hàng thuê máy tính.

-Miễn phí sim 3G đối với khách hàng thuê máy tính bảng.

-Miễn phí lioa điện, chuột, dây mạng.